1. Örökkön-örökké volt-e az Isten és egy személyi Lény-e az Isten?

Örökkön-örökké Sötétség volt mindenütt.
A Sötétségben volt a Világosság; a Világosságban volt a Gondolat és az Akarat.
De a Gondolat és az Akarat nem volt a Sötétségben.
A Világosságban a jóságnak minden lehetősége benne volt, de a Sötétségben a gonoszságnak volt meg minden lehetősége.

Ismeretlen öröklétek teltek el.
A Gondolat és az Akarat lassan egymáshoz vonzódott.
Lassan elterjedt a Világosság, kiderültebb és kitisztultabb lett.
Virradat lett.

Ismeretlen öröklétek teltek el.
A Gondolat és az Akarat még inkább egymáshoz vonzódott.
A Világosság egyre inkább szétterjedt, tisztán és gyönyörűen sugárzott.
Reggel lett.

Ismét ismeretlen öröklétek teltek el.
A Gondolat és az Akarat még inkább közeledett egymáshoz.
A Világosság mindenütt előtört, tisztán, gyönyörűen és nagyszerűen fénylett.
Nappal lett.

Ismét ismeretlen öröklétek teltek el. - -
A Gondolat és az Akarat egyesült.
Akkor jött létre a Világosságból, a ”Gondolatakaratnak” az erejével, egy lángoló alak, egy lelki Lény – az Isten.
De abban a pillanatban az Isten tizenkettő sugárzó alakot, lelki lényt, engedett kialakulni a Világosságból. Ezek lettek az Isten Segítői, az Isten Szolgálói.
Akkor kezdődött az idő.
De egy ember sem tudja, és a jövőben sem lesz képes kimérni azokat az örökléteket, melyek az idő kezdetétől napjaitokig teltek el.

Amikor Isten létrejött a Világosságból, akkor a Sötétség le lett győzve, de nem lett megsemmisítve. A Gondolatakarat erejével Isten a Fénytenger takaró hullámai alá vonta a Sötétséget. -
Azért, hogy elkülönítse és megtisztítsa a gonoszat és a rosszat, az Isten örökké hullámzó körforgással átengedi a Sötétséget az Ő lángoló Lényén keresztül. Lassan csökken a Sötétség, de mikor fog eljönni az a nap, amikor a Világosság minden gonoszságot és tisztátalanságot felszívott és mindez az Isten lángoló Lényén keresztülszűrődve megtisztult, azt egyedül csak Ő tudja, aki mindentudó. -
Amikor az Isten a Világosságból létrejött, akkor Ő teljes – mindentudó, mindenkit szerető, mindenható volt. Az Isten sok tudást, sok szeretetet és sok hatalmat adott az Ő Segítőinek.
A Gondolattal és a Világosságból Ő alkotott és teremtett egy kiterjedt Országot, mely teljes lett a gyönyörűségében.
A Gondolattal és a Világosságból Ő alkotott és teremtett lakásokat, magának és az Ő Segítőjeinek.
Akkor lett az Isten Teremtő.
De én semmit sem tudok mondani néktek erről az Országról és ezekről a lakásokról, semmit, ami az embereknek érthető; mert a Földnek a legszebb tája ködös és hideg, összehasonlítva az Istennek a Gyönyörűséges Országával.